Help mee en maak

Komaf met armoede

Laatste nieuws
Er is meer selectief beleid voor de onderkant nodig

Armoedebarometer

Bekijk hier de lokale armoedebarometer en ontdek de cijfers van jouw gemeente.

Manifest

20 herkansingen voor de overheid

Video

Wat is armoede?

Podcast

Ik zou liever weer ne gewone mens zijn gelijk vroeger

Maak komaf met armoede

Het is perfect mogelijk om armoede op 10 jaar tijd te halveren. Dat is het motto van Decenniumdoelen, een samenwerkingsplatform rond armoede en ongelijkheid. Wij maken van armoede een prioriteit. Dat doen we samen met onze partnerorganisaties, wetenschappers en mensen in en nabij armoede.

Maak jij mee #komafmetarmoede?

Onze 4 speerpunten

1

Het is perfect mogelijk om iedereen een volwaardig inkomen te geven

We trekken de sociale uitkeringen en sociale bijstand op tot boven de armoededrempel. We verhogen ook het minimumloon.

2

Het is perfect mogelijk om iedereen volwaardig te laten wonen

We bouwen en huren 100.000 sociale woningen en organiseren huursubsidies. We zorgen dat investeringen in energie in de eerste plaats naar de lage inkomensgroepen gaan.

3

Het is perfect mogelijk dat iedereen de nodige betaalbare en kwaliteitsvolle zorg ontvangt

We verlagen de drempels van de maximumfactuur, breiden het derdebetalersysteem uit en werken wijkgezondheidscentra uit.

4

Het is perfect mogelijk om komafmetarmoede te maken door een rechtvaardig belastingsysteem

Laatste nieuws