Help mee en maak

Komaf met armoede

Laatste nieuws

CAMPAGNE 2024:  12 WERKEN VOOR EEN MOEDIG BELEID

Armoede blijft een schande in een rijk land. België wordt rijker, maar de armoede blijft hoog. Armoede is een onrecht want de grondwet (art.23) bepaalt dat eenieder recht heeft op een menswaardig bestaan. Het zijn niet de armen die bestreden moeten worden, met cynische clichés en misplaatste vooroordelen. Wel de armoede, met maatregelen die echt werken, op verschillende domeinen.

En dat kan. Onze 12 werken zijn betaalbaar en realiseerbaar.

Zie hier onze 12 werken voor een moedig beleid

Onze 4 speerpunten

1

Beleid dat armoede wil aanpakken moet tegelijk op de diverse levensdomeinen moedige keuzes maken.

De ‘12 werken’ die Decenniumdoelen voorstelt, zijn effectieve beleidsmaatregelen die betaalbaar en realiseerbaar zijn.

 

2

Armoede en klimaat gaan hand in hand

Klimaatmaatregelen zijn noodzakelijk en mogen niet langer afgeremd worden, maar moeten tegelijk sociaal zijn, zodat ook de lage inkomensgroepen mee kunnen. Klimaat moet dan ook als een ‘herverdelingsvraagstuk’ gezien worden.

 

3

Armoede en ongelijkheid gaan hand in hand

Het huidig systeem duwt steeds meer mensen in een situatie van economische onzekerheid, terwijl een kleine groep ongelimiteerd rijk wordt. Eerlijke fiscaliteit, waarbij alle vermogens mee in rekening worden gebracht, mag niet langer een taboe zijn.

 

4

Armoede en vertrouwen in politiek gaan hand in hand

Om het groeiend gevoel van onbehagen in de samenleving te counteren hebben we  nood aan een sereen en eerlijk debat, voorbij de dagjespolitie, dat op zoek gaat naar duurzame antwoorden: in welke samenleving wensen we morgen te leven?

Laatste nieuws