Publicaties

Het Kan – Rapport

Hoog tijd om de kansen te keren - Lessen uit de coronacrisis

 • Rapport
 • Het Kan – Manifest

  20 herkansingen voor de overheid om voortaan iedereen mee te nemen

 • Rapport
 • Het Kan – Investeren in werk

  Een sociaal relanceplan voor de post-coronatijd?

 • Rapport
 • BUDDYPROGRAMMA’S VOOR ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS: INSPIRATIE UIT DE ORGANISATIE VAN BUDDYPROGRAMMA’S IN DRIE LANDEN

  Een studie van het HIVA op vraag van het Minderhedenforum en Decenniumdoelen

 • Rapport
 • Checklist LAB2 De lokale armoedebarometer deel lokaal beleid

  De vragenlijst waarmee je aan de slag kunt om het sociaal en armoedebeleid van je gemeente te onderzoeken.

 • Lokale Armoedebarometer
 • De Vierde Pijler: aanbevelingen

  Hoe kan de Vierde Pijler op een goede manier uitgerold worden? 8 aanbevelingen

 • Rapport
 • De wooncrisis vraagt meer dan herverdelen

  De wooncrisis is er niet enkel voor mensen in armoede. De wooncrisis treft ook mensen nabij armoede, de zogenaamde arme lage middenklasse. Het overgrote deel zijn huurders: armoede en nabij armoede zijn wordt steeds meer en meer gekenmerkt door hun huurstatuut. Meer dan 300.000 mensen in of nabij armoede worden zo getroffen door de wooncrisis. Zoveel gezinnen, zo groot is de wooncrisis dat een simpel antwoord niet meer mogelijk is. Ongelijkheid bestrijden, pleiten voor versobering, zoeken naar collectieve antwoorden, zwaar investeren in sociale woningen en hun renovatie, en een ander woonsysteem, dit zijn enkele bouwstenen van een breed antwoord. Maatschappelijke en politieke moed ontbreekt echter vandaag.

 • Rapport
 • Versterk de MAF

  De maximumfactuur is voor veel mensen met een laag inkomen en hoge gezondheidskosten veel te hoog. In dit dossier pleiten we voor een verlaging van de sociale MAF waardoor 200.000 mensen meer toegang krijgen tot gezondheidszorg.

 • Rapport
 • Webinar De lokale Armoedebarometer deel twee

 • Lokale Armoedebarometer
 • Klimaatarmoede is meer dan te weinig hebben

  Sociaal-rechtvaardige transitie staat centraal. Maar wat betekent nu klimaatarmoede? Op welke manier kunnen we antwoorden vinden op de klimaatarmoede. Een belangrijk hoofdstuk uit het boek van Minerva, geschreven door Decenniumdoelen

 • Rapport
 • Halveren is haalbaar

  Decenniumdoelen gaat voor het halveren van de armoede op tien jaar tijd. Is dit haalbaar en betaalbaar? In dit rapport onderzoeken we de mogelijkheden. Haalbaar en betaalbaar is armoede halveren zeker. Nu nog het doen!

  Wordt de lage middenklasse arm of rijker?

  Waarom groeit het aantal mensen in armoede aan? Hoe worden mensen arm? in de studie op vraag van denktank Minerva en Decenniumdoelen onderzoeken we hoe de lage middenklasse evolueert. Worden ze rijk of worden ze arm en vervoegen de groep mensen in armoede? Welke zijn de 'triggers' van armoede voor de lage middenklasse? En is overheidsherverdeling een middel tegen arm worden?

  Wie betaalt de besparingen van 2017

  Decenniumdoelen heeft sinds 2015 elk jaar de gevolgen van de besparingen berekend. In het dossier van 2017 nemen we de gevolgen van de tax shift mee. Voor voltijds werkende is de tax shift inderdaad voordelig. Maar alle anderen verdienen er weinig of niets aan, integendeel ze moeten er mee voor betalen. Gepensioneerden bijvoorbeeld betalen mee. Halftijds werkenden verdienen er amper aan en betalen dus mee. De besparingen wegen al sinds 2015 op mensen aan de onderkant van de samenleving.

  Kinderarmoede bestrijden: van gelijke uitkomsten naar gelijke kansen?

  Een studiedag over kinderarmoede en hoe deze te bestrijden. Een inleiding door dhr Van den Broeck