Armoedebarometer 2023. Armoede stagneert, maar verdiept en verbreedt.

Armoede stagneert, maar verdiept en verbreedt. 2022, de periode waarover de Armoedebarometer 2023 spreekt, was een woelig jaar. Zo hebben bijzondere ontwikkelingen zoals de energiecrisis ten gevolge van de oorlog in Oekraïne een zware invloed gehad op mensen in armoede. De inflatie steeg naar een historische hoogte (10,3%).

Selectieve maatregelen die mensen in armoede ondersteunen werken,
maatregelen vanuit het individuele schuldmodel werken niet. Solidariteit en herverdeling
zijn de enige antwoorden voor een leefbare samenleving.

Lees de volledige Armoedebarometer2023