• 10/02/2023

De afbouw van het sociaal tarief is een stap in de verkeerde richting 

De beslissing van de federale regering van 6 februari 2023 om het sociaal tarief gas en elektriciteit niet langer toe te kennen aan de mensen die vallen onder het statuut ‘verhoogde tegemoetkoming’ is een zware slag in de strijd tegen energiearmoede. Duizenden huishoudens die dank zij deze maatregel nog net het hoofd boven water konden houden, dreigen nu onder de armoededrempel te vallen door de verhoging van hun energiefactuur. Het gaat hier zowel over werknemers met een laag loon als over mensen die leven van een uitkering. 

De progressieve vermindering die aangekondigd worden (75% van het tarief gedurende de tweede trimester en 25% tot 1 oktober) zijn maar een doekje voor het bloeden. Op 1 oktober verliezen 400.000 gezinnen, die nochtans in budgettaire problemen zitten, de noodzakelijke bescherming die het sociaal tarief hen bood. 

Decenniumdoelen is van mening dat het sociaal tarief niet mag aanzien worden als een tijdelijke maatregel tijdens de crisis, maar als een structurele steunmaatregel voor kwetsbare gezinnen, die hen in staat moet stellen om toegang te hebben tot het fundamenteel recht op energie en om een waardig leven te kunnen leiden in tijden waarbij de kosten van het leven voortdurend toenemen. 

Het sociaal tarief garandeert aan die gezinnen een gereguleerde prijs, de laagste op de markt, wat hen beschermt tegen de volatiliteit van de energiemarkt. De maatregel is trouwens automatisch van toepassing, voor alle facturen en bij alle leveranciers, wat het risico van niet-opnemen van de maatregel wegneemt.  

Decenniumdoelen vindt dat de inkomensval die in uitgebreide sociaal energietarief is in gebouwd – waarbij wie één euro boven het maximuminkomen uitkomt, naast het sociaal tarief grijpt – moet worden aangepakt door het voordeel voor wie boven het maximum zit geleidelijk te verminderen naarmate het inkomen stijgt; niet door de tussenkomst voor de laagste inkomens botweg af te schaffen, zoals nu gebeurt.    

Wij vragen dus aan de federale regering om deze beslissing recht te zetten en het sociaal tarief structureel toe te kennen aan alle gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming. Het belasten van de overwinsten van de producenten kan gebruikt worden om de financiële kost voor de begroting te beperken. 

Anne Van Lancker

voorzitter Decenniumdoelen