Lokale armoedebarometer: een overzicht van het beleid van 60 gemeenten

De tweede lokale armoedebeleid geeft je een beeld van het armoedebeleid in 61 Vlaamse gemeenten. 180 verenigingen hebben maanden lang gewerkt met een vragenlijst van 71 vragen. Zo hebben ze het armoedebeleid in hun gemeente getoetst.

Het rapport LAB2 geeft je een overzicht en de aanbevelingen voor lokale besturen en hogere overheden.

SyntheserapportLAB2