Verhoogde tegemoetkoming

Totaal aantal personen die per gemeente gebruik maakte van een verhoogde tegemoetkoming. Personen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen minder voor gezondheidszorg en hebben nog andere financiële voordelen.