Terug

Geraardsbergen - Armoede Evolutie

 • 2 Aantal sociale verhuurkantoorwoningen
 • 0 Aantal sociale woningen
 • 0 Budgetmeter elektriciteit
 • 0 Budgetmeter gas
 • 0 Inkomensgarantie voor ouderen
 • -2 Invaliditeit
 • -2 Kandidaat-huurders
 • -1 Kansarmoede
 • -7 totaal
  evolutie
  -20 5
 • 0 Kinderdagverblijven
 • -2 Langdurige werkloosheid
 • -1 Leefloon
 • 0 Onderwijsarmoede
 • 0 Schoolse vertraging
 • 1 Schoolverlaters
 • -1 Uitpas
 • -1 Verhoogde tegemoetkoming

De cijfers

Meten is weten. De lokale armoedebarometer, de cijfers, bevat een overzicht van verschillende cijfers die allen iets te maken hebben met armoede of kunnen te maken hebben met armoede. Het totaalbeeld van al die cijfers geven aan hoe ernstig armoede is in jouw gemeente. Ook de deelcijfers geven een duidelijk beeld: op een of meerdere cijferreeksen scoort je gemeente goed, op andere minder goed. Op dat moment weet je waar je als gemeente en als vereniging moet op inzetten.

De cijfers zijn een middel om in gesprek te gaan met het gemeentebeleid.