Alle voorstellen
1
Toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen

Toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen

Armoede is groot onder gezinnen waar niemand werkt of weinig werkt. Het aantal gezinnen waar niemand werkt daalt bovendien amper. Vooral mensen met een korte scholing, jongeren zonder een diploma, mensen met een (arbeids)beperking en mensen met een etnisch-culturele achtergrond hebben het moeilijker op de arbeidsmarkt. Zij krijgen geen opstap uit armoede en vallen in langdurige armoede. En toch zijn er opleidingsopties, sociale economie en faciliterende diensten zoals kinderopvang die de arbeidsmarkt open kunnen stellen voor iedereen.

Voorstellen