• 20/02/2020

Versterk de maximumfactuur voor meer betaalbare zorg

Hoge zorgkosten duwen mensen in armoede.

Kom op tegen Kanker pleit samen met Decenniumdoelen en zijn partners voor een verlaagd remgeldplafond voor de Sociale maximumfactuur van €477 naar €250. Deze maatregel maakt de gezondheidszorg financieel toegankelijker voor meer dan 200.000 personen die het nu moeilijk hebben om hun zorg te betalen. De initiatiefnemers roepen de volgende regering op om werk te maken van een betere financiële bescherming voor deze kwetsbare groepen.

Hoge gezondheidszorgkosten zijn immers moeilijk te dragen voor mensen in armoede. Hoge kosten leiden er ook toe dat mensen zorg gaan uitstellen. En ze kunnen mensen zelfs in armoede duwen. ‘Ziek maakt arm, arm maakt ziek’ stellen armoedeorganisaties en organisaties die patiënten vertegenwoordigen vast.

België probeert de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te waarborgen door een breed stelsel van maatregelen. De maximumfactuur (MAF) beperkt de jaarlijkse medische kosten voor gezinnen tot een plafondbedrag. De sociale maximumfactuur is van toepassing voor kwetsbare sociale groepen, bijvoorbeeld voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. Toch blijft de betaalbaarheid van de zorg voor veel mensen een probleem. Concreet ligt het remgeldplafond voor mensen die recht hebben op de sociale maximumfactuur nu op €477. Voor gezinnen die een inkomen in de buurt van de armoedegrens hebben, is dit te hoog. Bovendien blijkt uit dossiers van het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker dat mensen nog allerlei andere bijkomende medische kosten hebben die niet in aanmerking komen voor de MAF en die ze dus uit eigen zak moeten betalen. Een man die zich tot het kankerfonds wendde, zegt: “ik kreeg in 2018 kanker van de mondbodem. In het jaar na mijn diagnose betaalde ik zo’n €4000 zorgkosten. Meer dan de helft ging naar sondevoeding. Dat was erg duur voor ons. Het inkomen van mijn vrouw en mij is in totaal €1495 per maand. Daarmee kunnen we amper onze gewone huishoudelijke uitgaven betalen”

De versterking van de sociale maximumfactuur biedt dus voor meer dan 200.000 personen een concreet antwoord

De versterking van de sociale maximumfactuur biedt dus voor meer dan 200.000 personen een concreet antwoord. Maar daarnaast zijn er nog inspanningen nodig. Vele noodzakelijke uitgaven zijn vandaag nog niet gedekt door de verplichte ziekteverzekering. Kom op tegen Kanker roept samen met Decenniumdoelen en zijn partners op tot een breder debat over noodzakelijke kosten die vandaag nog niet gedekt zijn door de verplichte ziekteverzekering en via welke voorstellen dit verbeterd kan worden.

Het dossier vind je op ‘publicaties’