Alles tonen
Voorstel

Investeren in de Europese Green Deal

De Europese Commissie heeft een grootschalig investeringspakket voor het vergroenen van onze samenleving en economie. Het is belangrijk dat dergelijke milieu- en klimaatinvesteringen ook sociaal georiënteerd zijn. In de zin dat niet alleen de rijken er de vruchten van plukken, zoals nu het geval is op vlak van energiezuinig wonen, maar dat ook mensen met een laag inkomen er toegang tot hebben.

Daarom moet er geïnvesteerd worden in collectieve maatregelen voor gezinnen (naar het voorbeeld van ‘Dampoort knapT OP!’), zoals warmtesystemen, zonnepanelen en renovaties. Een grootschalig renovatieprogramma, aangestuurd vanuit de Vlaamse overheid, zou de slechte private en sociale woningen op 30 jaar kunnen wegwerken. Daarnaast moet er verder werk gemaakt worden van een betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoersnet, een landbouwbeleid met de focus op korte keten en een circulaire economie.