1
Voorstellen om (meer) waardig werk te creëren

Voorstellen om (meer) waardig werk te creëren

De economische crisis ten gevolge van de coronacrisis, zal de werkgelegenheid sterk doen dalen. Er is behoefte aan een sterk en duidelijk sociaal relanceplan dat inzet op waardig werk. De overheid heeft echter een aantal belangrijke hefbomen om tewerkstelling te stimuleren. Door gerichte keuzes te maken in investeringsprojecten, onder meer via sociale clausules, kan de overheid de werkgelegenheid verbeteren voor iedereen, ook kansengroepen, en dit in combinatie met andere maatschappelijke doelen.

Voorstellen

Lees hier het volledige rapport