• 17/04/2020

Corona vraagt meer flexibiliteit van steden en gemeenten

De abrupte invoering van de coronamaatregelen vraagt aan vele organisaties, sociale diensten en overheden een grote flexibiliteit en organisatorische aanpassingen. Decenniumdoelen vroeg de Stad Gent hoe zij tijdens deze crisis haar sociale diensten operationeel probeert te houden.

Astrid De Bruycker, bevoegd voor welzijnsbeleid, vertelt dat het door het stadsbestuur opgerichte noodplatform Gent Helpt, een groot succes is. Dit platform coördineert ‘vraag en aanbod’ van hulp tijdens de coronacrisis. “Al zo’n 1500 burgers hebben zich aangemeld als vrijwilliger”, aldus De Bruycker. Op Gent Helpt kunnen hulpbehoevenden op een zeer makkelijke manier een aanvraag indienen en zo in contact komen met een vrijwilliger. Al zo’n 181 Gentenaren vroegen op deze manier ondersteuning. Deze website voor Gentenaars is eveneens een gebruiksvriendelijke tool om zich aan te melden als vrijwilliger. Vrijwilligers krijgen er o.a. richtlijnen om op een veilige manier te werken. En, goed om weten, elke Gent Helpt vrijwilliger is automatisch verzekerd.

Het platform richt zich niet enkel op individuen, maar ook op hulporganisaties. Zij hebben een grote nood aan nieuwe vrijwilligers omdat oudere, vaste vrijwilligers vandaag wegvallen. Veel van deze armoedebestrijdingsorganisaties zijn verzameld onder de gezamenlijke vzw KRAS. 14 van de 18 organisaties zijn er in geslaagd om onder een aangepaste vorm hun werking verder te zetten. Zo zorgen de KRAS-organisaties er mee voor dat er nog voedselbedelingen kunnen zijn. Het aangeleverde voedsel komt van Foodsavers, het logistieke samenwerkingsverband tussen het OCMW en de stad Gent dat voedseloverschotten levert aan sociale organisaties. Na een korte onderbreking hebben zij zich weten te organiseren en hun werking verder kunnen zetten.

Veel instanties blijven in beweging, maar dagelijkse bijsturing is nodig

Het geheel van inspanningen wordt gecoördineerd en ondersteund door de Stad Gent, die zorgt dat de initiatieven veilig verlopen en dat zoveel mogelijk mensen in nood geholpen worden. De Stad geeft het goede voorbeeld door eigen personeel dat technisch werkloos dreigt te worden in te zetten bij sociale diensten of hulporganisaties. Naast logistieke steun, extra vrijwilligers en beschermend materiaal, maakt de Stad Gent 100.000 euro extra steun vrij om organisaties te steunen die materiële hulp verlenen. Het soort flexibiliteit dat ontbreekt op federaal of Vlaams niveau lijkt meer aanwezig te zijn in steden en gemeenten. Zo moest de capaciteit van opvangplaatsen voor daklozen met haast de helft verminderd worden, maar door 3 hostels en 1 extra inloopcentra in gebruik te nemen werd de capaciteit toch behouden.

Naast hulp aanbieden, moet je ook hulpbehoevenden bereiken. Omdat kwetsbare ouderen minder vertrouwd zijn met digitale communicatiemiddelen stuurde de stad Gent al zijn 75-plussers, zo’n 18.400 in totaal, een brief met wat de lokale dienstencentra voor hen kunnen doen. Verder werden de coronarichtlijnen in 13 verschillende talen op de website van de stad geplaatst. “Veel instanties blijven in beweging, maar dagelijkse bijsturing is nodig”, besluit De Bruycker.