Terug

heist-op-den-berg - Leefloon

-1

Het leefloon is een minimuminkomen voor mensen die niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken, noch er aanspraak op kunnen maken, noch in staat zijn deze hetzij door eigen inspanningen, hetzij op een andere manier te verwerven. Het leefloon is een geïndexeerd loon dat het de begunstigde moet mogelijk maken om een menswaardig leven te leiden.

Leefloon - doorheen de jaren
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 201251
 • 201351
 • 201458
 • 201559
 • 201677
 • 201785
 • 201894
 • 201991
 • 2020