Terug

heist-op-den-berg - Kansarmoede

-1

Kansarmoederegistratie door Kind en Gezin

Kansarmoede is een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiƫle als immateriƫle.

Tijdens hun contacten met gezinnen gaan de verpleegkundigen en gezinsondersteuners van Kind en Gezin na of er signalen zijn van kansarmoede op 6 domeinen. Het gaat om het maandinkomen van het gezin, de opleiding van de ouders, het stimulatieniveau van de kinderen, de arbeidssituatie van de ouders, de huisvesting en de gezondheid. Wanneer een gezin zwak scoort op 3 of meer criteria, spreken we over kinderen die in kansarmoede leven.

Kansarmoede - doorheen de jaren
 • 20083.2%
 • 20093.1%
 • 20103.1%
 • 20113.9%
 • 20124.7%
 • 20135.4%
 • 20145.2%
 • 20157.5%
 • 20168.8%
 • 201710.1%
 • 201810.2%
 • 20199.3%
 • 2020